แจ้งชำระเงิน

เมื่อท่านแจ้งชำระเงินแล้ว ทางร้านจะดำเนินการผสมสีตามลำดับคิวของท่านต่อไป