แบบสีรถยนต์ OEM จะเป็นสีตั้งต้นของทางโรงงาน ถ้าต้องการให้เหมือนกับตัวรถของลูกค้า 80% – 85% ลูกค้าต้องส่งชิ้นงานมาเทียบสี ติดต่อสอบถามกับทาง Admin ทางร้านได้เลย

*หมายเหตุ : สี OEM ของร้านเป็นสีเกรดผสม ให้เนื้อสีเยอะและการกลบตัวง่าย จะมีราคาแพงกว่าสีเบอร์ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งจะมีเนื้อสีน้อย การกลบตัวยากกว่าเกรดสีผสม อีกทั้งสีแต่ละล็อตของสีเบอร์ส่วนมากจะไม่เหมือนกัน