ขอบคุณรีวิว สีเทาแลมโบ ( มุกสีเอฟเฟค ) ร้าน กิตติอะไหล่การค้า